Yardım Mı Gerekiyor?

Biyosidal ruhsatlandırma işlemlerinde tarafımızdan destek almak için,Hemen Arayın
(312) 433 11 14

Biyosidal Ürün

Kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır.
Biyosidal ürün bir ya da birden fazla aktif maddeden oluşabilir ya da bir ya da birden fazla aktif maddeden hazırlanmış olabilir, kullanıcıya sunulduğu şekli sulu bir aktif madde çözeltisi halinde olabilir.
Bu zararlılar halk sağlığını olumsuz etkileyen haşereler, fareler, hamam böcekleri, sivrisinekler, akarlar vb. olabilir. Ayrıca içme suyu dezenfektanları, hastanelerde ve gıda sektörü de dahil birçok sektörde kullanılan birçok yüzey dezenfektan maddeleri de Biyosidal ürünler kapsamındadır.

Biyosidal Ürün Yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Avrupa Birliğinin 98/8/EC sayılı Direktifine uygun olarak hazırlanıp 27449 sayılı ve 31 Aralık 2009 tarihli resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin hedefi, biyosidal ürünlerin, tüm canlılar ve çevre üzerinde oluşturabilecekleri risklerin değerlendirilmesini ve bu değerlendirme kapsamında üretilmesini, ithal edilmesini, ruhsatlandırılmasını ve tescil edilmesini, sınıflandırılmasını, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, piyasaya arzını edilmesini, denetlenmesini sağlamaktır.
Ruhsatlandırılması veya tescili için yapılan müracaatlarda Bakanlıkça aşağıdaki usullerden birine göre işlem yapılır.

Detaylı Bilgi Ve Destek Almak İçin Bizimle İletişime Geçin

 • Biyosidal Ürünler için ruhsat alım işlemleri
 • Havuz Kimyasalları için izin işlemleri
 • Dezenfektanlar için ruhsat alım işlemleri
 • Koruyucular için ruhsat alım işlemleri
 • Pestisitler için ruhsat alım işlemleri
 • Aktif madde içermeyen ürünler için bildirim ve teknik dosya hazırlama işlemleri
 • Envanter Bildirimleri
 • Biyosidal ürünler, dezenfektanlar ve koruyucular için ruhsat dosyası hazırlama işlemleri
 • Numune analizinin yetkili laboratuvarlarda yaptırılması ve takibi
 • Yetkili ve sertifikalı kişi tarafından Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) hazırlama işlemleri
 • Firma kayıtlarının yapılması
 • Kozmetik- Zehir Bildirimleri ve Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası hazırlanması
 • Tıbbi Cihaz Kayıtları
 • SGK onayları
 • Tıbbi Cihaz teknik dosya hazırlama işlemleri
 • İlaç ruhsat başvurusu ve ruhsat alım takip işlemleri
 • Satış izni işlemleri
 • Varyasyon başvurularının yapılması
 • KÜB-KT başvurularının yapılması
 • Reçeteli ve Reçetesiz İlaç Ruhsat Alımı
 • Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları ve Enteral Beslenme Ürünleri için izin alımı
 • GMP Başvurusu ve başvuru takip işlemleri
 • Serbest Satış Sertifikası alımı

Hemen Arayın